Galeria / Rok 2015 / Walne Zebranie

W dniu 31 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach. Porządek zebrania był następujący:

 

1

 

Otwarcie zebrania.

 

2

 

Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

 

3

 

Przyjęcie porządku zebrania.

 

4

 

Sprawozdanie z działalności.

 

5

 

Sprawozdanie finansowe.

 

6

 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

7

 

Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

 

8

 

Dyskusja.

 

9

 

Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

 

10

 

Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.

 

11

 

Wolne wnioski.

 

12

 

Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

 

13

 

Zakończenie zebrania.

W zebraniu wzięło udział 51 członków uprawnionych do głosowania, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz Orkiestra Dęta OSP Kawnice pod kierownictwem Kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście:

Burmistrz Goliny i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Golinie Pan Mirosław Durczyński.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie Pani Urszula Furmaniak.

Komendant Gminny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Golinie Pan Marek Pilarczyk.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze Pan Janusz Magdziarz.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Pani Halina Warzychowska.

Pan mecenas Maciej Chojnacki.

Przed rozpoczęciem zebrania, jak i również po jego zakończeniu, nasza orkiestra zagrała kilka utworów ze swojego repertuaru. Zebranie otworzył Prezes Mariusz Majewski. Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu przystapiono do realizacji porządku zebrania. Wszystkie punkty zebrania zostały zrealizowane. Zarząd OSP Kawnice, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uzyskał w głosowaniu absolutorium za okres sprawozdawczy, uzyskał jednogłośnie. Następnie kolejno głos zabierali zaproszenia goście, a na zakończenie Prezes Mariusz Majewski zaprosił wszystkich uczestników zebrania na poczęstunek.

Walne Zebranie 2015

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Copyright © OSP Kawnice