Galeria / Rok 2017 / Walne Zebranie

W dniu 28 stycznia 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach. W zebraniu wzięło udział 56 członków uprawnionych do głosowania, członkowie honorowi oraz członkowie wspierający. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: Burmistrz Goliny i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Golinie druh Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie druhna Urszula Furmaniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Pani Halina Warzychowska. Zebranie otworzył Prezes OSP Kawnice i zarazem Komendant Gminny ZOSP RP w Golinie Hubert Podlesiński. Po wprowadzeniu sztandaru przystapiono do realizacji porządku zebrania. Zarząd OSP Kawnice, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uzyskał w głosowaniu absolutorium za okres sprawozdawczy.  W ostatnim punkcie kolejno głos zabierali zaproszenia goście, a na zakończenie Prezes Hubert Podlesiński zaprosił wszystkich uczestników zebrania na poczęstunek.

Walne Zebranie 2017

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Copyright © OSP Kawnice