O nas / Kronika

 

Wypisy z Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach.

 

 Kawnice, dnia 30 listopada 2016 roku

Również tego roku zdecydowano się obchodzić Dzień Podchorążego i 186 rocznicę Powstania Listopadowego w Kawnicach w dniu 26 listopada. Na tą uroczystość przybył Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej, kompania honorowa 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza oraz wielu znakomitych gości na czele z zastępcą Szefa Inspektoratu Sił Powietrznych Generałem Brygady Mirosławem Jemielnią. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, którą sprawował ksiądz Ryszard Maślanka. Do wspólnego świętowania poproszono również naszą jednostkę OSP. Poczet sztandarowy stanowili druhowie Stanisław Michalak, Wojciech Nowak i Jan Sędziak, a poczet flagowy druh Hubert Podlesiński, Karol Kwitowski i Jerzy Modelski. Również nasza orkiestra dęta włączyła się w świętowanie i prowadziła całą oprawę muzyczną podczas uroczystości pod batutą dyrygenta Michała Jankowskiego. Po zakończeniu uroczystości przy pomniku dowódca szwadronu Maciej Chojnacki poprowadził cały korowód uczestniczących w uroczystościach do pobliskiego Bieniszewa, gdzie przy ognisku spożyto wspólny posiłek i podsumowano miniony rok. Następnie powrócono do remizy strażackiej na wspólną kolację, gdzie omówiono mijającą uroczystość. Były podziękowania, upominki i życzenia dalszej współpracy na następne lata. Cała uroczystość przebiegała wspaniale i okazale, a zakończyła się około godziny 21-ej.

Kawnice, dnia 15 listopada 2016 roku

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 11 listopada wyjazdem pocztu sztandarowego do Goliny. Zbiórka wszystkich pododdziałów nastąpiła przy remizie strażackiej OSP Golina i dalej w szyku zwartym przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Golina komendant gminny Hubert Podlesiński poprowadził delegacje do miejscowego kościoła na mszę świętą. Po liturgii przemaszerowaliśmy pod pomnik na Placu Kazimierza Wielkiego, gdzie złożono kwiaty i przedstawiono kilka okolicznościowych wierszy wykonanych przez miejscową młodzież oraz wysłuchano wiązanki pieśni patriotycznych, zaprezentowanych przez golińską orkiestrę.

W Kawnicach świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 15-ej msza świętą za Ojczyznę. Przybyły wszystkie poczty sztandarowy naszej parafii oraz poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach. Liturgię sprawował ksiądz Ryszard Maślanka, a służył do mszy druh Hieronim Janas. Po zakończeniu liturgii przemaszerowaliśmy, przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę dętą z OSP Kawnice, prowadzoną przez dyrygenta Michała Jankowskiego, pod pomnik na skwerku, gdzie złożono kwiaty w podzięce za walkę prowadzoną do odzyskania niepodległości. Podczas składania kwiatów lokalne społeczeństwo reprezentowali Burmistrz Goliny - pan Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie - pani Urszula Furmaniak, Sołtys Sołectwa Kawnice - pan Jerzy Modelski. Po złożeniu kwiatów uczestniczący w uroczystości przeszli do remizy strażackiej, gdzie uczniowie kawnickiej Szkoły Podstawowej przestawili Wieczornicę upamiętniająca powstanie państwa polskiego. Była to lekcja przypominająca nam rozbiory Polski i dalsze dzieje do odzyskania niepodległości.

Kawnice, dnia 3 listopada 2016 roku

Jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych, delegacja naszej jednostki udała się na parafialny cmentarz by złożyć hołd zasłużonym druhom strażakom, którzy odeszli na wieczna służbę. Delegacja w składzie Hubert Podlesiński, Andrzej Bartczak, Hieronim Janas oraz Jan Sędziak zapaliła tradycyjny znicz na grobach zasłużonych druhów strażaków, spoczywających na kawnickim cmentarzu oraz pojechali na cmentarz parafialny do Goliny, by zapalić znicz na grobie byłego prezesa naszej jednostki druha Romana Żmudy.

CZEŚC ICH PAMIĘCI !!!!!

Kawnice, dnia 27 września 2016 roku

Od dnia 12 września rozpoczęto malowanie elewacji naszej remizy strażackiej. Ze względów finansowych zdecydowano pomalować tylko elewacje od strony południowej i zachodniej. Prace zlecono firmie zewnętrznej, a wszelkie materiały kupowano we własnym zakresie. Brygadą malarzy kierował Marek Simiński, mieszkaniec Barczygłowa. Prace zakończono dnia 22 września 2016 roku, na którą to okoliczność sporządzono Protokół Odbioru Robót. Ustalono również, że w miarę pozyskanych środków prace zostaną wznowione na pozostałych ścianach elewacji, a w najbliższym czasie będzie jeszcze malowana sala zebrań i klatka schodowa.

 Kawnice, dnia 7 września 2016 roku

Doroczny odpust parafialny odbył się 04.09.2016 zgodnie z tradycją w pierwszą niedzielę po św. Augustynie. Do wspólnego świętowania ochoczo przystąpili druhowie strażacy z parafii kawnickiej. Z naszej jednostki wydelegowano poczet sztandarowy, którego stanowili Stanisław Michalak, Karol Kwitowski i Grzegorz Michalak. Do niesienia obrazu Matki Bożej skierowano druha Sebastiana Podlasińskiego. Nie zabrakło również naszej orkiestry strażackiej, która wspólnie z chórem parafialnym Consolare ubogaciła liturgię sumy odpustowej o godzinie 12-ej, celebrowanej przez księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Po zakończeniu całej celebry ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich duchownych do remizy strażackiej OSP Kawnice na wspólny obiad, a pozostałym pątnikom życzył szczęśliwego powrotu do domów i radosnego dalszego świętowania w gronie rodzinnym.

 Kawnice, dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zgodnie z tradycją, po zbiorach płodów rolnych, organizowane są dożynki. Proboszcz tutejszej parafii ksiądz Piotr Ziółkowski zaproponował, by w Kawnicach zorganizować dożynki archidiecezji gnieźnieńskiej. Do współpracy poprosił parafian i wszystkie miejscowe organizacje. Uroczystość ta została zaplanowana na dzień 28 sierpnia 2016 roku. Dożynkową mszę świętą o godzinie 12-ej odprawił metropolita gnieźnieński ksiądz arcybiskup Wojciech Polak prymas Polski. Pogoda była przepiękna, a dorodne wieńce dożynkowe z wielu miejscowości mieniły się w roześmianym słońcu. Oprawę muzyczną prowadziła orkiestra dęta naszej jednostki pod batutą nowego kapelmistrza Przemysława Kusiołka, który poprosił do współpracy miejscowego organistę Michała Jankowskiego by z buławą w ręku prowadził orkiestrę w czasie procesji. Tak zawiązała się współpraca kapelmistrza z organistą tutejszego sanktuarium. Po zakończeniu liturgii ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich zebranych na wspólny posiłek pod namioty ustawione na placu przykościelnym. Był tradycyjny chleb upieczony z tegorocznego zboża, kiełbasa z grilla zasmażana przez druhów strażaków z OSP Kawnice i OSP Rosocha, ciasto upieczone przez gospodynie, napoje cieple i zimne, oraz znakomity smalec przygotowany przez druha Andrzeja Bartczaka, połączony z wiejskim chlebem i kiszonym ogórkiem nadawał niezapomnianego smaku. Całość ubogacała muzyka biesiadna wykonywana przez kapele z Goliny, a następnie z OSP Kawnice. Uroczystość dożynkowa przebiegała wspaniale, ale dało się odczuć małe zainteresowanie i udział ze strony społeczeństwa archidiecezjalnego.

 Kawnice, dnia 15 czerwca 2016 roku

Jednym z działań straży pożarnych jest uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych. Gminne tego typu zawody zorganizowano dnia 12 czerwca 2016 roku o godzinie 14-ej na stadionie miejskim w Golinie. Do tych zawodów przygotowywała się nasza drużyna w grupie A (męska seniorzy) przez kilka tygodni. Bardzo mocno w przygotowanie całej sekcji zaangażowali się wiceprezes Radosław Modelski i członek zarządu Jarosław Wawrzyniak. Na próbach wyniki były niezłe, ale stres zawodów i mocna rywalizacja spowodowała, że oficjalnie drużyna zajęła V miejsce na dziesięć startujących drużyn z wynikiem 121 sekund w torze przeszkód i bojówce. Problem powstał przy łączeniu wężów ssawnych. Na pocieszenie należy dodać, iż drużyna prowadzona przez druha Jarosława Wawrzyniaka zajęła I miejsce w demonstrowanej mustrze. Ogólnie należy przyznać, że jest z kim pracować na przyszłość o lepsze wyniki i mobilizować pasjonatów tej dziedziny o powoływanie nowych sekcji np. kobiecej, czy młodzieżowej.

Kawnice, dnia 9 czerwca 2016 roku

W dniu 5 czerwca OSP Kawnice i sołtys Jerzy Modelski zaprosili mieszkańców i okolicznych chętnych biegaczy na doroczny, już IX Bieg Kawnicki, połączony z Dniem Dziecka. Pogoda dopisała wspaniale, czego nie można powiedzieć o chętnych do wspólnej zabawy. Uczestnictwo w biegu zadeklarowało zaledwie 29 osób, co w porównaniu z poprzednimi edycjami to słabo. Były dyplomy i nagrody wręczane przez burmistrza Mirosława Durczyńskiego, przewodniczącą rady miejskiej Urszulę Furmaniak, prezesa OSP Kawnice Huberta Podlesińskiego oraz sołtysa Jerzego Modelskiego. Bieg na całej trasie zabezpieczali druhowie z OSP Kawnice.

Po zakończeniu biegu organizatorzy zaprosili wszystkich, a przede wszystkim zebrane dzieci, na plac przykościelny do zabawy na atrakcje prowadzone przez profesjonalne animatorki. Gama przygotowanych dla dzieci atrakcji była ogromna. Należy wspomnieć okazałe zjeżdżalnie, dmuchańce, zabawy zespołowe, nawet ogromne samochody ciężarowe i wóz bojowy naszej jednostki z pokazem kurtyny wodnej, co wzbudziło wielki zachwyt wśród zebranych dzieciaków i ich opiekunów. Z wielką dumą siadali za sterami TIR-ów i na sucho jechali w siną dal. Uradowane dzieciaki siadały również w przedziale bojowym wozu strażackiego i ubrani w hełm strażacki ruszali do zaanimowanej akcji ratunkowej.

Kawnice, dnia 30 maja 2016 roku

Jak co roku druhowie jednostek działających na terenie parafii kawnickiej przybyli dnia 26 maja pod naszą remizę, by wznieść ołtarz polowy na święto Bożego Ciała. Liczna grupa druhów strażaków zebrała się ochoczo do pracy i powstał okazały ołtarz z motywami strażackimi w szpalerze wozów bojowych z OSP Kawnice i OSP Kraśnica. W pracach wspomagał nas również druh Mariusz Majewski, a zarazem wiceprzewodniczący rady miejskiej w Golinie.

Podczas procesji poczet sztandarowy jednostki OSP Kawnice stanowili druhowie Stanisław Michalak, Karol Kwitowski i Grzegorz Michalak. Oprawę muzyczną prowadziła orkiestra dęta naszej jednostki pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego. Zabezpieczeniem odcinków drogi w czasie procesji zajęła się drużyna pod przewodnictwem wiceprezesa Andrzeja Bartczaka. Na czele wszystkich pocztów sztandarowych i orkiestry dętej maszerował prezes OSP Kawnice druh Hubert Podlesiński. Podczas trwania całej liturgii towarzyszyła piękna pogoda całemu orszakowi procesyjnemu.

Kawnice, dnia 6 maja 2016 roku
Na dzień 3 maja nasza jednostka została zaproszona do Goliny by wspólnie z innymi jednostkami naszej gminy uroczyście uczestniczyć w obchodach Dnia Strażaka. Uroczystą mszą Świętą, odprawianą przez dziekana księdza kanonika Andrzeja Urbańskiego, w golińskim kościele o godzinie 9:30 zebrały się poczty sztandarowe okolicznych jednostek i władze samorządowe z burmistrzem Mirosławem Durczyńskim na czele. Przy sztandarze naszą jednostkę reprezentowali druhowie Stanisław Michalak, Hieronim Janas i Jan Sędziak. Uczestniczyli w uroczystości również prezes Hubert Podlesiński i naczelnik Andrzej Bartczak. Po zakończeniu liturgii zostaliśmy zaproszeni na wspólny posiłek do OSP Przyjma.
Świętowanie Dnia Strażaka w Kawnicach odbyło się w dniu 4 maja mszą Świętą o godzinie 18:00 odprawianą przez miejscowego duszpasterza księdza Ryszarda Maślankę. Zebrała się liczna grupa druhów strażaków pod sztandarami swoich jednostek z OSP Kawnice, Rosochy, Węglewa i Kraśnicy. Oprawę muzyczną podczas sprawowanej liturgii prowadziła orkiestra dęta działająca przy OSP Kawnice. Po zakończeniu liturgii przemaszerowaliśmy pod pomnik naszego patrona Św. Floriana, gdzie przedstawiciele poszczególnych jednostek złożyli wiązanki kwiatów i zapalili tradycyjny znicz. Zakończenie uroczystości odbyło się pod remizą OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 30 marca 2016 roku
Świętowanie wielkanocne rozpoczęliśmy honorową strażą przy Grobie Pana Jezusa, zorganizowanym w naszym Sanktuarium Kawnickim. Na prośbę wiceprezesa-naczelnika Andrzeja Bartczaka i wiceprezesa Radosława Modelskiego zgłosiła się liczna grupa druhen i druhów starszych, jak i młodszych członków kawnickiej straży, by zamanifestować swoją wiarę i przynależność do organizacji. Jak przystało na strażaków również w Wielką Sobotę zorganizowaliśmy ognisko podczas Liturgii Ognia przy kościele. Oprawę muzyczną na mszy rezurekcyjnej prowadziła nasza orkiestra dęta, prowadzona przez kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego. Jak co roku, drugi dzień Świąt to Msza dziękczynna za żywych i zmarłych druhów strażaków, którą odprawił miejscowy duszpasterz ksiądz Ryszard Maślanka, a oprawę muzyczną prowadziła nasza orkiestra dęta. Po zakończeniu liturgii przed kościołem orkiestra zaprezentowała kilka utworów ze swego repertuaru, co mile przyjęli i wysłuchali mieszkańcy naszej parafii, oraz przybyli na mszę burmistrz Mirosław Durczyński i przewodnicząca rady miejskiej Urszula Furmaniak.
Kawnice, dnia 22 marca 2016 roku
Dnia 19 marca 2016 roku sołtys Jerzy Modelski poprosił Prezesa Huberta Podlesińskiego by zorganizował grupę strażaków chętnych do umycia przystanku autobusowego. Zgłosili się:
1.  Hubert Podlesiński.
2.  Jarosław Wawrzyniak.
3.  Jan Sędziak.
4.  Jerzy Modelski jako druh strażak i jako sołtys Kawnic.
Jerzy Modelski zorganizował środki chemiczne i narzędzia do przeprowadzenia akcji mycia przestanku. Niezastąpionym okazał się nasz wóz bojowy z zasobem wody i wężem oraz prądownicą dającą odpowiedni strumień wody. Obsługą wozu bojowego i podaniem wody zajął się sam Prezes. Wiosenna akcja porządkowa przebiegła sprawnie dając blask przystankowi autobusowemu, z którego korzystają mieszkańcy Kawnic i okolic.
Kawnice, dnia 15 marca 2016 roku
Tego roku strażacy z OSP Kawnice i sołtys Kawnic Jerzy Modelski zaprosili Płeć Piękną naszej miejscowości do remizy strażackiej na doroczny Dzień Kobiet. Zaplanowano to na 12 marca 2016 roku od godziny 17-tej. Przybylo około 80 pań z Kawnic i najbliższych okolic. Prezes Hubert Podlesiński z druhem Hieronimem Janasem w imieniu strażaków wszystkie Panie serdecznie powitali, wręczając tradycyjnego tulipana przy wejściu na salę. W części artystycznej młodzież z Gimnazjum w Golinie zaprezentowała przedstawienie teatralne, a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach swoje zdolności muzyczne. Na zakończenie wystąpiła kapela muzyczna Sami Swoi, działająca przy OSP Kawnice, prezentując utwory biesiadne i współczesne, wprawiając zebrane Panie w znakomity nastrój. Za swój występ otrzymali gromkie brawa i prośby o dodatkowe utwory na bis. Przygotowaniem, jak również podaniem ciepłych i zimnych napojów i wszelakich słodkości, łącznie z tradycyjna lampką wina, zajęli się nasi strażacy ubrani w galowe mundury.
Kawnice, dnia 8 lutego 2016 roku
Zarząd naszej jednostki zwołał na dzień 5 lutego 2016 roku na godzinę 18:00 walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Kawnice. Przybyło około 60-cioro druhen i druhów by wysłuchać obszernych sprawozdań i planów na bieżący rok. Jednym z punktów porządku zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom naszej jednostki, którego dokonali burmistrz Mirosław Durczyński, komendant gminny druh Marek Pilarczyk oraz przewodnicząca miejskiej rady pani Urszula Furmaniak. Kulminacyjnym punktem zebrania były wybory nowego składu Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. Po sprawnie przeprowadzonych głosowaniach nowy zarząd przedstawia się następująco:
- Hubert Podlesiński        Prezes Zarządu
- Andrzej Bartczak          Wiceprezes-Naczelnik
- Radosław Modelski       Wiceprezes
- Sebastian Podlasiński    Zastępca Naczelnika
- Wiesław Podlesiński      Skarbnik
- Jan Sędziak                  Sekretarz-Kronikarz
- Czesław Majewski         Gospodarz
- Jerzy Modelski              Członek Zarządu
- Jarosław Wawrzyniak    Członek Zarządu
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujących druhów:
- Hieronim Janas    Przewodniczący Komisji
- Paweł Kinalski      Sekretarz Komisji
- Leszek Słowiński  Członek Komisji
 
Wybrano również delegatów na zjazd gminny, którymi zostali druhowie Mariusz Majewski i Hieronim Janas.
Na przedstawiciela do władz gminnych wybrano Huberta Podlesińskiego.
Po dokonanych wyborach zabrał głos burmistrz Mirosław Durczyńki, który pogratulował nowemu Zarządowi, a komendant gminny Marek Pilarczyk życzył owocnej i bezpiecznej służby. Przewodnicząca miejskiej rady pani Urszula Furmaniak podziękowała za zaproszenie i życzyła samych sukcesów naszej jednostce pod przewodnictwem nowego zarządu. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach pani Halina Warzychowska wspomniała o dobrej dotychczasowej współpracy i jest pewna, że jej nie zabraknie z nowym zarządem OSP Kawnice. Na zakończenie zabrał głos wybrany Prezes Hubert Podlesiński, który podziękował za zaufanie i obiecał, że nowy zarząd będzie pracował, by jednostka OSP Kawnice służyła okolicznej społeczności i rozwijała się na miarę naszych możliwości. Następnie zaprosił wszystkich zebranych na wspólna kolacje, którą przygotowały nasze druhny. Tradycyjnie nasza orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego umilała nam czas swoimi utworami podczas przerw w obradach i na zakończenie zebrania.
W ten oto sposób WYBORY 2016 przeszły do historii.
Kawnice, dnia 27 stycznia 2016 roku
Jest już stałą tradycją organizowania na początku roku balu strażackiego w naszej remizie dla miłośników tańca i zabawy. Do zorganizowania takiego balu zostali powołani druhowie Hubert Podlesiński, Paweł Kinalski i Jan Sędziak. Zgłosiła się 96-cio osobowa grupa pragnąca spędzić wesoło noc w godzinach od 20-tej dnia 23-go do 5-tej rano dnia 24 stycznia 2016 roku. Stałą i sprawdzoną grupą muzyczną, która zabawiała gości, był zespół GREEN z Konina. Corocznie korzystamy z tej grupy, ponieważ mają uznanie wśród naszych gości bawiących się na parkiecie. Uznanie ma również nasza kucharka pani Arleta Perlińska ze swoim stałym zespołem, który przygotowuje smaczne jadło i profesjonalnie podaje do stołu. W szatni pracowali niestrudzenie druhowie Andrzej Bartczak i Czesław Majewski. Większość gości uczestniczących w Balu bawiło się do ostatnich dźwięków muzyki zespołu GREEN, co świadczy o dobrze zorganizowanej zabawie i wspanialej atmosferze wśród zebranych na sali w remizie OSP Kawnice.
Kawnice, dnia 20 stycznia 2016 roku
Dnia 17 stycznia 2016 roku OSP Kawnice, wspólnie z sołtysem Jerzym Modelskim, zorganizowali w godzinach popołudniowych tradycyjną choinkę noworoczną w naszej remizie strażackiej. Przybyło wiele chętnych do zabawy dzieci ze swoimi opiekunami. Profesjonalna animatorka pani Justyna Wysocka umiejętnie zaprosiła wszystkie zgromadzone pociechy do wspólnej zabawy. Nie zabrakło słodkich prezentów pod choinką dla zgromadzonych na sali dzieciaków. Również przygotowano ciepłą herbatę, kawę, ciasto i owoce dla zebranych rodziców i opiekunów. W prowadzeniu całej imprezy pomagali czynnie druhowie strażacy ubrani w galowe mundury. Zabawa trwała około trzech godzin i przyniosła wiele radości tak dzieciom, jak i ich opiekunom.
Kawnice, dnia 21 grudnia 2015 roku
Z inicjatywy burmistrza Mirosława Durczyńskiego nasza jednostka przygotowała w dniu 16 grudnia wieczerzę wigilijną dla członków zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy Golina. Na to spotkanie zaproszono przewodniczącą miejskiej rady panią Urszulę Furmaniak i radnego z okręgu kawnickiego druha Mariusza Majewskiego oraz księdza proboszcza z Sanktuarium w Kawnicach Piotra Ziółkowskiego i księdza proboszcza z parafii w Myśliborzu Andrzeja Czubaszewskiego. Było wiele życzeń i przełamanie się tradycyjnym opłatkiem oraz gromkim głosem odśpiewanie popularnej kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”. Następnie siedliśmy do wieczerzy przygotowanej przez panią Arletę Perlińską i druhny z naszej jednostki. W nastroju wigilijnej kolacji prowadzono rozmowy i wymianę doświadczeń na szczeblu poszczególnych jednostek OSP zgromadzonych w kawnickiej remizie.
 Kawnice, dnia 3 grudnia 2015 roku
Dnia 28 listopada przybyła do Kawnic Kompania Honorowa 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza z dowództwem i Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej by wspólnie świętować obchody Dnia Podchorążego i 185 rocznicę Powstania Listopadowego. Mszę Świętą na placu koronacyjnym odprawił ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski, a po jej zakończeniu wyróżniono stosownymi odznaczeniami i upominkami zasłużonych Ułanów i osoby z nimi współpracujące. Następnie przemaszerowano pod pomnik na skwerku, gdzie odczytano Apel Poległych, złożono wiązanki kwiatów i zapalono tradycyjne znicze przez poszczególne organizacje wojskowe, samorządowe i lokalne. Uczestniczący w uroczystości wyjechali bryczkami zaprzężonymi w konie i Ułani na koniach do pobliskiego Bieniszewa by przy leśniczówce podsumować mijający rok spożywając wspólny posiłek. Zakończenie całej uroczystości odbyło się w remizie OSP Kawnice na wspólnej biesiadzie, gdzie dowódca Szwadronu Kawalerii Maciej Chojnacki podziękował zebranym za wspólne świętowanie.
Kawnice, dnia 16 listopada 2015 roku
Mszą Świętą dnia 11 listopada rozpoczęliśmy świętowanie Narodowego Dnia Niepodległości w kawnickim Sanktuarium. Przybyły poczty sztandarowe jednostek strażackich z naszej parafii i wielu druhów strażaków oraz samorządowcy gminni i parafianie, którzy modlitwą dziękowali Bogu za wolną Ojczyznę. Po zakończeniu liturgii przemaszerowaliśmy, przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę z OSP Kawnice, pod pomnik na skwerku. Tam Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach - pani Halina Warzychowska, Sołtys Sołectwa Kawnice - pan Jerzy Modelski, Proboszcz Parafii Kawnice ks. Piotr Ziółkowski oraz delegacja samorządu w składzie: Burmistrz Goliny - pan Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie - pani Urszula Furmaniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Golinie - pan Mariusz Majewski złożyli wiązanki kwiatów. Zakończenie świętowania odbyło się w remizie strażackiej, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawnicach przedstawili okolicznościową Wieczornicę pt. „Pociąg Do Wolności”. Za przedstawienie dziejów ojczyzny, od utraty niepodległości do jej odzyskania, uczniowie otrzymali gromkie brawa. Strażacy z Kawnic przygotowali dla artystów i zebranych gości ciasto, słodycze, owoce oraz zimne i gorące napoje na tzw. Szwedzkim Stole.
 
Kawnice, dnia 3 listopada 2015 roku
W przeddzień Święta Zmarłych dnia 30 października udała się grupa druhów strażaków w asyście prezesa Huberta Podlesińskiego i naczelnika Andrzeja Bartczaka na miejscowy cmentarz grzebalny by oddać hołd zmarłym druhom strażakom i zapalić tradycyjny znicz na grobach zasłużonych dla naszej jednostki. Udaliśmy się również na lokalny cmentarz parafialny w Golinie by zaświecić lampkę na grobie byłego prezesa Romana Żmudy. Oddanie hołdu zmarłym zakończyliśmy przed pomnikiem na skwerku „KU CZCI POLEGLYCH I ZASŁUŻONYCH ZIEMI KAWNICKIEJ” zapalając przygotowane znicze.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!!!.

Kawnice, dnia 30 października 2015 roku

Zgodnie planem działania na 2015 rok uczestniczyliśmy dnia 28 października w przeprowadzeniu zaplanowanej ewakuacji dzieci i osób dorosłych ze Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Kawnicach po zaaranżowanym pożarze w budynku. Całą akcję nadzorował Pan BHP-owiec opiekujący się tutejszą szkołą. Przyglądał się uważnie i wyciągał wnioski na przyszłość by poprawić bezpieczniejszą ewakuacje osób znajdujących się w szkole podczas zagrożenia pożarowego. Do tego szkolenia zaproszono naszą jednostkę, gdzie udali się samochodem bojowym nasi druhowie prezes Hubert Podlesiński, Hieronim Janas, Michał Modelski i Jan Sędziak. Na zakończenie zademonstrowano prace motopompy podającej wodę z samochodu bojowego, co wywołało wielki aplauz wśród uczniów.

Kawnice, dnia 30 września 2015 roku
Burmistrz Mirosław Durczyński w towarzystwie pracowników Urzędu i przedstawicieli zaprzyjaźnionego miasta z Niemiec odwiedzili naszą jednostkę w dniu 26 września. Goście z Niemiec byli bardzo zainteresowani działalnością naszej Jednostki. Prezes Hubert Podlesiński i naczelnik Andrzej Bartczak przekazali gościom interesujące ich zagadnienia z dziedziny naszej działalności. Z podziwem patrzyli na stan naszej remizy i zabezpieczenie w sprzęt bojowy naszej jednostki.
Kawnice, dnia 22 września 2015 roku
Kolejny rajd rowerowy pod nazwą ”VIII Konińska Masa Rowerzystów” ruszył drogami naszego powiatu. Zaproszono naszą jednostkę do włączenia się aktywnie w przygotowanie i przeprowadzenie wspomnianego rajdu. Zadysponowano samochody bojowe naszej jednostki by zabezpieczały czoło i tyły licznie uczestniczących w rajdzie rowerzystów. Prezes Hubert Podlesiński odrestaurował stylowy rower strażacki, na którym rajd przemierzał druh Mariusz Majewski ubrany w wiekowy strój strażaka. Półmetek rajdu znajdował się na placu OSP Rosocha, gdzie uczestnicy otrzymali posiłek i uczestniczyli w wesołym pikniku. Cały rajd liczył 31 km i rozpoczął się w Koninie na Placu Wolności, a zakończył się przy dworcu kolejowym w Koninie.
 Kawnice, dnia 3 września 2015 roku
W niedzielę dnia 30 sierpnia obchodziliśmy uroczystość odpustową w kawnickim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Druhowie naszej jednostki czynnie uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej o godzinie 12-ej niosąc podczas procesji obraz Matki Bożej Pocieszenia wspólnie z druhami z OSP Rosochy. Naszą jednostkę reprezentował druh Jarosław Wawrzyniak. Również nasza orkiestra pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego przygotowała oprawę muzyczną w czasie liturgii, której przewodniczył ksiądz Marek Chmielewski - Inspektor Inspektorii Św. Wojciecha w Pile. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych z jednostek naszej parafii uczestniczących w całej uroczystości. Nasza jednostkę reprezentowali druh Stanisław Michalak, a towarzyszyli mu druhowie Leszek Słowiński i Mirosław Mazurek.
Po ceremonii świętowania liturgicznego ksiądz proboszcz zaprosił swoich gości na wspólny obiad odpustowy do naszej remizy strażackiej.
 
Kawnice, dnia 25 sierpnia 2015 roku
Dnia 23 sierpnia odbyły się Dożynki parafialne w naszym kawnickim Sanktuarium. Na Mszy Świętej celebrowanej przez proboszcza Piotra Ziółkowskiego poświęcono okazałe wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne wioski. Wieniec z Kawnic wykonała grupa Pań pod przewodnictwem sołtysa Jerzego Modelskiego. Po zakończeniu liturgii ksiądz proboszcz częstował wszystkich zebranych chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów i zaprosił do ustawionych stolików, na których znajdował się chleb i pyszny smalec, a w okazałej beczce kiszone ogórki przygotowane przez samego proboszcza. Znakomity smalec ze skwarkami zrobił druh Andrzej Bartczak. Podczas dożynkowej biesiady przed kościołem przygrywała kapela muzyczna prowadzona przez kapelmistrza naszej orkiestry Zbigniewa Żarczyńskiego. Zebrani licznie parafianie zajadali smaczne jadło i wypowiadali się pozytywnie o tego typu świętowaniu.
 
Kawnice, dnia 8 czerwca 2015 roku
W bieżącym roku Święto Bożego Ciała przypadło w dniu 4 czerwca. Jak co roku druhowie naszej parafii przybyli by przygotować Ołtarz Polowy przy kawnickiej remizie strażackiej. Przygotowano nowy stelaż metalowy, ponieważ po remoncie garażu zmieniły się możliwości mocowania konstrukcji. Wspólnymi siłami przygotowano w 1,5 godziny piękny Ołtarz Polowy na chwałę Bożą i radość uczestniczących w procesji parafian. Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła całemu orszakowi procesyjnemu, w którym uczestniczyła nasza orkiestra dęta pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego i sztandar jednostki niesiony przez druha Stanisława Michalaka, a towarzyszyli mu druh Andrzej Bartczak i Mirosław Mazurek.
Kawnice, dnia 2 czerwca 2015 roku
W dniu 30 maja 2015 roku (niedziela) na godzinę 15-tą zaproszono okolicznych mieszkańców na doroczny Bieg Kawnicki i obchody Dnia Dziecka. Zapisało się wielu chętnych na pokonanie 3,5 km odcinka trasy. Ustalono cztery grupy, w których nastąpiło współzawodnictwo na ustalonej i zabezpieczonej trasie. W kategorii najmłodszych do lat 7-iu zwyciężyła Natalia Aniszewska na dystansie od Państwa Laskowskich do wyznaczonej mety, a w kategorii seniorów Marcin Podlasiński. Zmienił się prymat zwycięstw Rafała Siupy, który w tym biegu uplasował się poza podium. Były dyplomy i nagrody które wręczali burmistrz Mirosław Durczyński i przewodnicząca miejskiej rady Urszula Furmaniak.
Na boisku przykościelnym w porozumieniu z proboszczem Piotrem Ziółkowskim przygotowano wiele atrakcji dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Były dmuchańce, zjeżdżalnie, trampolina, pokaz walk wschodnich, mecz piłkarski pomiędzy drużyna Mistrzyń Województwa Wielkopolskiego ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach, a drużyną seniorów ubranych w przedziwne stroje. Na zakończenie OSP Chorzeń zaprezentowała akcję niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym. Było wiele radości i nauki dla zebranych licznie dorosłych i dzieci.
 Kawnice, dnia 12 maja 2015 roku
Obchody Dnia Strażaka rozpoczęliśmy dnia 03.05.2015 roku wyjazdem Stanisława Michalaka, Hieronima Janasa i Jana Sędziaka ze sztandarem oraz Prezesa i Naczelnika na uroczystości gminne do Goliny. Zbiórka wszystkich pododdziałów odbyła się pod remizą OSP Golina i dalej w szyku zwartym przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę dęta działającą przy OSP Golina ruszyliśmy do miejscowego kościoła na Mszę Święta odprawianą w intencji strażaków. Po liturgii pojechaliśmy do miejscowości Przyjma, gdzie w tamtejszej remizie OSP przygotowano wspólny posiłek dla wszystkich biorących udział w uroczystości.
Obchody Dnia Strażaka w Kawnicach zorganizowano dnia 04.05.2015 roku w dzień patrona Św. Floriana. Na Mszy Świętej o godzinie 18-ej odprawianej przez proboszcza Piotra Ziółkowskiego zebrali się strażacy z OSP Kraśnica, OSP Rosocha i OSP Kawnice. Po wspólnej modlitwie przemaszerowaliśmy pod pomnik Św. Floriana, gdzie przedstawiciele poszczególnych jednostek złożyli wspólny bukiet kwiatów. Następnie przemaszerowaliśmy pod remizę OSP Kawnice, gdzie Prezes zaprosił wszystkich uczestniczących w obchodach na wspólny posiłek.
Zakończenie obchodów Dnia Strażaka odbyło się w Rychwale zorganizowane przez władze powiatowe OSP. Udała się również tam nasza jednostka ze sztandarem i zabytkowym wozem strażackim oraz ręczną starowieczną pompą. Zebrany na rynku orszak wyruszył o 14-ej do miejscowego kościoła na zaplanowaną w intencji strażaków liturgię. Po Mszy Świętej przemaszerowaliśmy ulicami przy dźwiękach marsza wykonanego przez orkiestrę z OSP Rychwał na stadion sportowy. Tam przekazano nam wiele życzeń od różnych przedstawicieli władz strażackich, samorządowych i państwowych. Było wiele odznaczeń resortowych, państwowych i regionalnych dla zasłużonych strażaków powiatu konińskiego. Na zakończenie zaserwowano nam grochówkę przygotowaną w kuchni polowej.
 Kawnice, dnia 9 maja 2015 roku
Dnia 7 maja 2015 roku przybyły do naszej remizy strażackiej dzieci z miejscowego przedszkola "Baśniowy Dworek". Prezes Hubert Podlesiński serdecznie powitał dzieci i ich opiekunów w skromnych progach naszej remizy. Następnie druh Jan Sędziak opowiedział dzieciom o służbie strażaków i zapoznał ich ze sprzętem, jakim dysponuje miejscowa jednostka. Dzieci chętnie przymierzały hełmy, obserwowały sprzęt bojowy oraz siadały na siedzeniach w samochodach strażackich. Bardzo zaskakującym, a zarazem interesującym dla dzieci, był pokaz gaszenia pożaru przez druhów strażaków wodą podaną z samochodu bojowego. Na zakończenie dzieci przekazały Prezesowi wykonaną przez siebie laurkę okolicznościową i życzyły wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka. Druhowie Wiesław Podlesiński i Jerzy Modelski w imieniu wszystkich strażaków poczęstowali przybyłe dzieci słodyczami, co zostało przyjęte gromkimi brawami dzieci.

Kawnice, dnia 10 kwietnia 2015 roku

Już wieloletnią tradycją naszej jednostki jest fakt uczestniczenia w Wielkim Tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne prowadząc honorową straż przy Grobie Pana Jezusa w kawnickim Sanktuarium i organizując tradycyjne ognisko w Wielką Sobotę podczas liturgii. Na Mszy Świętej Rezurekcyjnej nasi druhowie strażacy i orkiestra dęta czynnie włączyli się w przeprowadzenie okazałej uroczystości w uzgodnieniu z proboszczem Piotrem Ziółkowskim. Jak co roku drugi dzień świąt rezerwujemy dla członków OSP Kawnice. Na Mszy Świętej o godzinie 10-ej spotykamy się w miejscowym kościele, gdzie ksiądz proboszcz odprawił liturgię w intencji żyjących i zmarłych członków OSP Kawnice oraz ich rodzin. Wspólnie z nami w modlitwie uczestniczyli burmistrz Mirosław Durczyński i przewodnicząca rady Urszula Furmaniak. Po zakończeniu liturgii przy dźwiękach marsza wykonanego przez kawnicką orkiestrę pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego przemaszerowaliśmy pod remizę, gdzie prezes Hubert Podlesiński podziękował wszystkim zebranym za udział i życzył radosnych Świąt.

Kawnice, dnia 24 marca 2015 roku
Coraz częściej nasza remiza rozbrzmiewa spotkaniami z dziedziny kultury. Zaproszono do nas muzyka Zhenie Urich, który zaprezentował wiele utworów w języku rosyjskim przygrywając sobie na gitarze i harmonijce ustnej. Przybyło wielu chętnych by wysłuchać koncertu w naszej sali. Przyjechali autokarem melomani z Goliny z Burmistrzem Mirosławem Durczyńskim i Dyrektorem Biblioteki panią Żanettą Matlewską oraz wielu innych z okolicznych miejscowości. Koncert trwał około 90 minut i przyniósł wiele radości rozbawionej publiczności.
Kawnice, dnia 10 marca 2015 roku
W sobotę dnia 07.03.2015 roku druhowie strażacy i sołtys Jerzy Modelski zaprosili płeć piękną naszego sołectwa do remizy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przybyło około 110 Pań, które siadły wygodnie przy stołach zastawionych ciastem, słodyczami, owocami, kawą i herbata, by uczestniczyć w komediowym spektaklu teatralnym zaprezentowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kawnicach. W dalszej części wystąpił zespół Pasja ze swoim repertuarem, a na zakończenie kapela muzyczna kierowana przez kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego. W bocznej nawie sali ustawiono stoisko do prezentacji nowości kosmetycznych firmy AVON i stoisko Szkoły Podstawowej z wykonanymi przez siebie wielkanocnymi stroikami. Panie mogły zakupić w systemie loteryjnym prezentowane artykuły. Całe spotkanie trwało około trzech godzin i przyniosło wiele radości przybyłym Paniom.
Kawnice, dnia 12 lutego 2015 roku
Na niedzielę dnia 8 lutego na godzinę 15-tą zaproszono do naszej remizy najmłodszych mieszkańców na tradycyjną CHOINKĘ. Przybyło około sześćdziesięcioro dzieciaków z opiekunami. Ofiarni jak zwykle sponsorzy pozwolili zabezpieczyć dla najmłodszych choinkowe prezenty, a dla opiekunów ciepłą kawę i herbatę z ciastem i słodyczami. Całość prowadziła profesjonalna animatorka Pani Justyna Wysocka, której pomagali umundurowani druhowie strażacy.

Kawnice, dnia 10 lutego 2015 roku
Zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za 2014 rok odbyło się w dniu 31.01.2015 roku. Większość członków naszej jednostki przybyła i wysłuchała obszernych sprawozdań za rok ubiegły i plany działania na najbliższy rok. Naszym obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście, nowy Burmistrz Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Miejskiej Rady Urszula Furmaniak, Komendant Gminny Marek Pilarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Halina Warzychowska i mecenas Maciej Chojnacki. Zebranie prowadziła druhna Beata Kwitowska, a protokółował Jan Sędziak. W czasie zebrania Prezes Mariusz Majewski przekazał serdeczne podziękowania w formie pisemnej długoletniemu i ofiarnemu sponsorowi naszej jednostki Panu Karolowi Kwitowskiemu. Zostały wręczone również resortowe odznaczenia zasłużonym druhnom i druhom. Kulminacyjnym wydarzeniem było ślubowanie kandydatek na strażaka przy sztandarze naszej jednostki. Na zakończenie Prezes zaprosił wszystkich zebranych na wspólną kolację.

Kawnice, dnia 29 stycznia 2015 roku
W dniu 24 stycznia 2015 roku ruszył z kopyta Strażacki Bal Karnawałowy zorganizowany przez druhów strażaków naszej jednostki. Częścią organizacyjną zajęli się Mariusz Majewski i Paweł Kinalski. Bal rozpoczął się o godzinie 20:00 i trwał do wczesnych godzin rannych. Do tańca przygrywał znany nam z ubiegłego roku zespół muzyczny GREEN, a w kuchni i na sali krzątały się Panie pod dyrekcją Arlety Perlińskiej. W szatni, zabezpieczeniem odzieży bawiących się gości, zajęli się Andrzej Bartczak i Hubert Podlesiński. 110-cio osobowa grupa sympatyków dobrej zabawy bawiła się wesoło na parkiecie, co pokazują zamieszczone fotki z opisywanego Balu.
Kawnice, dnia 14 stycznia 2015 roku
Do wyremontowanego niedawno garażu brakowało nam samochodu osobowego, który planowaliśmy zakupić w miarę posiadanych środków. Udało się pozyskać używany, 9-cio osobowy samochód marki OPEL MAVANO z konińskiego salonu Domcar. Samochód posłuży nam do prowadzenia działań operacyjnych, jak również do przemieszczania większych grup druhów strażaków, czy transportu orkiestry dętej na planowane występy.
 Kawnice, dnia 14 listopada 2014 roku
W naszej małej Ojczyźnie nie zapominamy o Narodowym Święcie Niepodległości. Z tego tytułu OSP Kawnice przygotowało okazałą uroczystość.
W dniu 11 listopada 2014 roku w Kawnicach odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości, podczas których uczczona została pamięć wszystkich tych, dzięki którym nasza ojczyzna - Polska, odzyskała niepodległość.
Gospodarzem obchodów był Burmistrz Goliny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14:45 przemarszem spod remizy OSP Kawnice pocztów sztandarowych jednostek OSP, strażaków oraz gości do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, w którym o godzinie 15:00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Narodu, której przewodniczył ks. proboszcz Piotr Ziółkowski. Na czele przemarszu nie mogło oczywiście zabraknąć naszej Orkiestry Dętej OSP Kawnice pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego, która uświetniła również przebieg Mszy Świętej oraz późniejsze obchody przy pomniku.
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na skwerek pod pomnik Zasłużonych Dla Ziemi Kawnickiej. Po odegraniu "Roty" przez orkiestrę został odczytany Apel Poległych. Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem Zasłużonych Dla Ziemi Kawnickiej przez delegację w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach - pani Halina Warzychowska, Sołtys Sołectwa Kawnice - pan Jerzy Modelski, przedstawiciel Zarządu OSP Kawnice - druh Wiesław Podlesiński. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem został odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, skierowany do Organizatorów i Uczestników akcji zasadzenia Dębu Wolności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawnicach. Po odczytaniu listu o zasadzenie Dębu Wolności zostali poproszeni: Burmistrz Goliny - pan Tadeusz, Piotr Nowicki, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach - druh Mariusz Majewski, Proboszcz Parafii Kawnice - ks. Piotr Ziółkowski. Dąb Wolności, aby rósł po wsze czasy i przypominał o tym, jak trudna była walka o naszą niepodległość, został podlany przez trójkę najmłodszych przedstawicieli społeczności kawnickiej. Na zakończenie obchodów przy pomniku orkiestra odegrała pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego pt. "My, Pierwsza Brygada".
Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych jednostek OSP uczestnicy obchodów udali się do remizy OSP Kawnice na Wieczornicę, spektakl przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kawnicach, obrazujący dzieje naszej ojczyzny na przełomie wieków, od utraty niepodległości po jej odzyskanie. Występ zachwycił wszystkich oglądających, o czym mogły świadczyć owacje na stojąco. Patrząc na młodych aktorów tego spektaklu, ich zaangażowanie w występ, znajomość historii, można mieć nadzieję, że najmłodsze pokolenia również będą pamiętać o naszych bohaterach, walczących o wolność i niepodległość na przestrzeni wieków, że pamięć o nich nigdy nie zaginie.
 
Apel Poległych.
Mieszkańcy Kawnic! Samorządowcy! Młodzieży! Strażacy!
11 listopada to dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny, to dzień, w którym Naród powstał z kolan, to dzień powrotu nadziei Polaków. Na ten dzień czekały pokolenia. Na ten dzień czekali nasi pradziadowie nieustannie, ze łzami w oczach, modląc się do Boga „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie". To, co wydawało się niemożliwe - stało się. Przyszła nagle. Pełna nadziei. Pełna wiary. Wolna. Niepodległa POLSKA!
Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy.
My Strażacy, także zapaliliśmy znicze na grobach naszych zmarłych druhów, których już niema wśród nas. Pamiętamy i nigdy o was nie zapomnimy, bo jak powiedział Józef Piłsudzki - Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
Dlatego stajemy w dzisiejsze Święto Niepodległości do uroczystego Apelu Pamięci, aby oddać hołd znanemu i bezimiennemu Żołnierzowi Polskiemu, broniącemu granic i walczącemu o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Chylimy dzisiaj także czoła przed wszystkimi zasłużonymi dla naszej małej ojczyzny – Kawnic.
Po każdym wezwaniu „Stańcie do apelu” wszyscy razem powtarzamy głośno i wyraźnie „Chwała bohaterom”.
Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią i wdzięcznością dla Tych, którzy spełniając swój wielki oraz święty obowiązek wobec Ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu najświętszy dar – własną krew i życie.
Do Was wołam!
Wojowie i rycerze Piastów spod Cedyni i Płowców.
Rycerze grunwaldzkiej viktorii.
Husarze spod Kircholmu i Chocimia, salwatorzy Europy spod Wiednia.
Mężni obrońcy Ojczyzny spod Zielenic i Dubienki.
Legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego, przelewający krew na polach Europy „za wolność waszą i naszą”.
Legioniści marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii i Korpusów Polskich w Rosji, wykuwający „drogę do niepodległej Polski”.
Waleczni twórcy wiekopomnego zwycięstwa z 1920 roku.
Synowie Pułków, kadeci, harcerze i młodzieży akademicka.
Bohaterscy żołnierze września 1939 roku i wszystkich frontów II wojny światowej.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Do Was wołam bracia marynarze i rycerze przestworzy!
Wy, którzy w bitwach i w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i szachownicy.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Do Was wołam!
Żołnierze powstańczych zrywów, dzięki którym świadomość niepodległej Ojczyzny przetrwała czasy zniewolenia.
Żołnierze powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.
Powstańcy wielkopolscy i śląscy.
Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i powstania warszawskiego oraz żołnierze polskich oddziałów partyzanckich z okresu II wojny światowej.
Żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Wzywam wszystkich żołnierzy!
Wy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełniliście służbę w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych w różnych regionach świata i oddaliście swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka.
Stańcie do Apelu!
Chwała bohaterom!
Rodacy!
Niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły Żołnierzy Rzeczypospolitej oraz Pomniki postawione ku ich czci będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości, a oddana im przez nas cześć będzie pokłonem Naszej Ojczyźnie.
Cześć ich pamięci!

Kawnice, dnia 5 listopada 2014 roku
Zarząd OSP Kawnice na ostatnim posiedzeniu zobowiązał druhów Mariusza Majewskiego, Andrzeja Bartczaka, Jana Sędziaka, Hieronima Janasa, Leszka Słowińskiego, Pawła Kinalskiego i Huberta Podlesińskiego, by w imieniu całej jednostki zapalili tradycyjny znicz pamięci na grobach zasłużonych strażaków naszej jednostki.
Udali się więc dnia 31 października by oddać hołd tym, co ofiarnie pracowali dla dobra naszej jednostki, a teraz śpią w pokoju.
 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!!

Kawnice, dnia 29 października 2014 roku
Na dzień 25.10.2014 roku zaplanowano Manewry gminne Ochotniczych Straży Pożarnych naszego regionu. Jednym z wielu miejsc przeprowadzenia tego szkolenia była lokalizacja na terenie Kawnic. Zaplanowano akcje ratunkową po wypadku drogowym samochodu osobowego. Zainscenizowano groźny wypadek z udziałem dwóch poszkodowanych, gdzie jednym z nich był druh Hieronim Janas. Szybko przybyły powiadomione centralnie jednostki strażackie by udzielić fachowej pomocy poszkodowanym w wypadku. Służby medyczne zajęły się osobami poszkodowanymi, a służby techniczne wydostaniem poszkodowanych z pojazdu i gaszeniem zapalonego wraku samochodu. Całej operacji przyglądało się szkoleniowo wielu druhów strażaków okolicznych jednostek, oraz prezes zarządu gminnego OSP Mirosław Durczyński i burmistrz Tadeusz Nowicki. Na podsumowaniu przeprowadzonych Manewrów pozytywnie oceniono działanie poszczególnych sekcji w zainscenizowanym zdarzeniu drogowym.

Kawnice, dnia 4 września 2014 roku
W okresie od 24 czerwca do 30 sierpnia przeprowadzono generalny remont garażu samochodu bojowego w naszej remizie strażackiej. Dotychczasowe pomieszczenie było w tragicznym stanie technicznym. Brak ogrzewania i nieszczelna brama wjazdowa mogło spowodować zniszczenie samochodu bojowego podczas zbliżającej się zimy. Do prac społecznych przy remoncie zgłosiło się wielu druhów strażaków z naszej jednostki. Najbardziej zaangażowani byli druhowie Mariusz Majewski, Hubert Podlesiński, Jarosław Sito, Dominik Sito, Jarosław Wawrzyniak, Jan Sędziak i wielu, wielu innych oddanych druhów i niezrzeszonych sympatyków naszej jednostki. Całością prac kierował prezes Mariusz Majewski, przydzielając prace poszczególnym osobom. W szczególny sposób wspierał i pomagał podczas wszystkich prac wiceprezes Andrzej Bartczak, dostarczając napoje i wędlinę by pracujący mieli siłę do dalszej pracy. Dotychczasowe jednostanowiskowe pomieszczenie zmieniło się w dwustanowiskowe, zamykane nowoczesnymi i szczelnymi bramami. Na zewnątrz uaktualniono logo z rokiem powstania jednostki, podświetlając automatycznie zapalającym się światłem po zmierzchu. Nie sposób wymienić całego zakresu prac, jaki został wykonany, jednym słowem powstał garaż na miarę XXI wieku.
Korzystając z obecności na dorocznym odpuście w Kawnicach Ks. Bp. Krzysztofa Wętkowskiego, wikariusza generalnego diecezji gnieźnieńskiej, w dniu 31 września poproszono go o poświęcenie nowo wyremontowanego garażu. Ksiądz biskup chętnie przybył i dokonał poświecenia, życząc druhom bezpiecznej i ofiarnej służby.
Zwieńczeniem całego remontu było zainstalowanie stałego monitoringu garażu i placu przed i za remizą. Ofiarni sponsorzy zakupili urządzenia, a uruchomienia instalacji dokonał Pan Jacek Papis ze swoimi uczniami Zespołu Szkół Górniczych z Konina w ramach praktyk zawodowych.
 Kawnice, dnia 27 sierpnia 2014 roku
Tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbyły się dnia 24 sierpnia w Kraśnicy. Obchody rozpoczęły się o godzinie 15-ej przemarszem barwnego korowodu rolników z wykonanymi wińcami dożynkowymi, przybranymi maszynami rolniczymi i liczną grupą sympatyków rolnictwa oraz władzami naszego regionu z burmistrzem Piotrem Nowickim. Wśród korowodu nie zabrakło pocztów sztandarowych z poszczególnych jednostek OSP, oraz orkiestry dętej z naszej jednostki pod batutą Zbigniewa Żarczyńskiego. Dziękczynną Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski, który razem z burmistrzem podzielił tegoroczny chleb dożynkowy. Oprawę muzyczną w czasie liturgii prowadził zespół muzyczny, działający przy OSP Kawnice, w składzie Wojciech Grzechowiak, Waldemar Michalak, Jan Sędziak śpiew, a przygrywał im Artur Marzec. Zespół dał również kilkunastominutowy koncert z utworami ludowymi i współczesnymi. Za występ otrzymali gromkie brawa i prośbę o BIS, co niezwłocznie uczynili.

Copyright © OSP Kawnice